Hoppa till sidans innehåll

Integritetspolicy


Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Säffle Pistolskytteklubb (nedan kallad SPK) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.

SPK har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund”.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att kunna bedriva vår verksamhet behandlar SPK personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

Vi använder dina personuppgifter för att administrera våra aktiviteter, kommunicera med medlemmar samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter, deltagaravgifter, tävlingsavgifter m.m.).

SPK hanterar även personuppgifter i samband med ansökan om tävlingslicens och dokumentation av märken och klasstillhörighet. Utöver behandlingen av personuppgifter vid licensansökningsprocessen behandlas personuppgifter vid varje tävlingstillfälle kopplat till licensens regelverk. Personuppgifterna behandlas vid anmälan till tävling, under pågående tävling och efter tävlingstillfället vid resultatrapportering. Vårt SIUS-system hanterar även personuppgifter för att särskilja skyttar samt beräkna resultat utifrån prestation.

Föreningen behandlar även personuppgifter för att ansöka om bidrag från bland annat Riksidrottsförbundet och föreningens hemkommun.

Vilka delar vi personuppgifter med?                                                  

Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.

Om SPK vid något enstaka tillfälle måste dela dina personuppgifter med tredje land kommer du att informeras särskilt om detta. Det kan exempelvis vara aktuellt när/om du anmäls till tävling i tredje land.

Vi använder medlemsadministrativa system framtagna av våra förbund och här har Datainspektionens beslutat att RF, idrottsförbund och respektive idrottsförening är gemensamt personuppgiftsansvariga för behandlingen. 

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

Här har vi en sammanställning över den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom vår verksamhet.

Ändamål med behandling

Laglig grund

Hantering av medlemskap

Avtal

Föreningsadministration

Avtal

Deltagande i verksamhet

Avtal

Licenshantering

Avtal

Märkesadministration

Avtal

Deltagande i arrangerade tävlingar

Samtycke

Ansökan om bidrag

Rättslig förpliktelse

Sammanställning av statistik och uppföljning

Allmänt intresse

Utbildningar arrangerade av föreningen

Allmänt intresse

Kontakt med föreningen

Intresseavvägning

Besök på vår hemsida

Intresseavvägning

Publicering av material på hemsida och sociala medier

Intresseavvägning

Tillträdesförbud

Rättslig förpliktelse

Ordningsstörningar och otillåten påverkan

Rättsligförpliktelse

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas eller anonymiseras.

Vilka rättigheter har du?

Du som registrerad av föreningen har flera rättigheter som du bör känna till.

Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina personuppgifter. Föreningen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får föreningen ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader. Du kan enkelt begära ett registerutdrag i IdrottOnline via Min Sida.

Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad.

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring.

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta styrelsen för att utöva dina rättigheter.

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.

Om du vill veta mer

Har du frågor om vår personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du styrelsen.

Uppdaterad: 28 MAJ 2018 22:35 Skribent: Styrelsen
E-post: This is a mailto link

Postadress:
Säffle Pistolskytteklubb - Skyttesport
C/o Skoglund, Södra Ed Granliden
66194 Säffle

Kontakt:
Tel: 0702888587
E-post: This is a mailto link